Loonbedrijf

Wij zetten ons graag in om werk voor u uit handen te nemen. Hieronder hebben we een opsomming gemaakt van werkzaamheden die we regelmatig doen.

Bemesten:
 • vaste mest strooien
 • mesttank met bouwlandinjecteur
 • kalk strooien
 • compost strooien

Grondbewerking:
 • ploegen
 • woelen
 • diepploegen
 • egaliseren

Zaaien en Poten:
 • aardappels poten
 • gras zaaien
 • granen zaaien

Gewasbescherming:
 • spuiten van gewassen
 • vloeibare meststof

Oogsten:
 • balen persen en wikkelen
  • - grote balen
  • - ronde balen
  • - kleine balen met balen wagen
  • - transport
 • maai dorsen
 • zelfrijdende aardappelrooier
 • gras maaien
 • gras harken en schudden

Sloten onderhoud:
 • maaikorven met rupskraan
 • sloten reinigen met werprad
 • wallen frezen
 • sloottalud vijzelen

Grondverzet:
 • kranen
  • - grote rupskraan
  • - kleine rupskraan
 • verreiker
 • trekker met gronddumpers

Diversen:
 • aardappellen geautomatiseert toedekken met stro
 • takken versnipperen
 • zaag-kloofmachine
 • bomen zagen
  • - stronken rooien
 • verkoop kalk t.b.v. strooien
 • stobben frezen